Şirketimiz 1983 yılında Ankara'da şahıs işletmesi olarak kurulmuştur. 1987 yılına kadar sıhhi tesisat, ısıtma ve havalandırma konularında faaliyet göstermiş, çeşitli proje ve müşavirlik işleri yapmıştır.

1987 yılında limitet şirket olarak değişen ve yeniden yapılanan şirketimiz; bu tarihten itibaren yine ısıtma, havalandırma ve sıhhi tesisat konularında, projeden imalata kadar olan süreçte çalışır durumda işler teslim etmiştir.
1989 yılında Ankara'da ilk yerden ısıtma sistemi şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Bu yıllarda daha çok merkezi ısıtma sistemleri üzerine yoğunlaşılmış, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde merkezi ısıtma konusunda çalışmalar yapılmıştır.
1995 yılından itibaren şirketimiz vizyonunu değiştirerek, Türkiye'de henüz gündemde olmayan enerji verimliliği ve enerji paylaşımı konularında çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde termostatik radyatör vanaları satışında Türkiye birinciliği almıştır.
1998 yılında Ankara'da ilk merkezi okumalı kalorimetre uygulamasını yapmıştır.
1999 yılında merkezi ısıtma sistemlerinde ısı paylaşımını ön ödemeli olarak sağlayan ve Dünya'da bir ilk olan EPC (Enerji Paylaşım Cihazı) sistemini bulmuştur. Patenti şirketimize ait bulunan bu sistemi, bu tarihten itibaren Türkiye'nin çeşitli yerlerinde uygulamıştır ve uygulamaya devam etmektedir.
1999 yılında Türkiye'de bir ilk olarak, tek ısıtma kolonundan hem ısıtma hem de sıcak su üretimini sağlayan sistemi uygulamıştır.
2000 yılında Türkiye'de profesyonel anlamda ilk çatı kazan dairesi uygulamasını yapmıştır.
2001 yılından itibaren şirketimiz tarafından Türkiye'nin çeşitli yerlerinde enerji paylaşımı konusunda seminerler verilmeye başlanmıştır.
2001 yılında EPC konusunda bayilikler verilmeye başlanmıştır.
2003 yılında Türkiye'de SPA merkezinde ilk elektrikli yerden ısıtma uygulaması yapılmıştır.
2003 yılında Türkiye'de ilk defa otel sıcak su tesisatında Legionella bakterisine karşı termal dezenfeksiyon uygulayan bir sistem kurulmuş ve uygulanmıştır.
2004 yılında Ankara'da merkezi klima sistemi (VRV) konusunda lider konuma gelinmiştir.
2008 yılında ISO 9001 kalite yönetim sertifikası alan şirketimiz, kurumsal bir kimliğe bürünmüş ve personel sayısını arttırmıştır.
2010 yılında Türkiye'de bir ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü Kapalı Atış Poligonunda, US Navy Environmental Health Center normlarına uygun havalandırma ve iklimlendirme sistemi tasarlanmış ve uygulanmıştır.
2010 yılında şirketimiz kojenerasyon, yeşil bina, ısı depolama ve ekserji ölçümü konularında akademik işbirliğine giderek danışmanlık yapmaya başlamıştır.
2010 yılında şirketimiz ısı depolama konusunda özgün çözümler üretmiş olan Amerikan Cryogel firmasının Türkiye temsilciliğini almıştır.
2010 yılında sektörde eksikliği hissedilen estetik, yanmaz klima kablo kanalları, ayarlı dış ünite kaideleri, dış ünite muhafazaları gibi klima yan ekipmanlarında uzmanlaşmış İtalyan firması Vecamco s.P.a 'nın Türkiye temsilciliğini almıştır.
2010 yılında kojenerasyon üniteleri ile ilgili Alman 2G firması ile anlaşılmıştır.
Bugün; sektöründe söz sahibi, enerji verimliliği ve paylaşımı konularında öncü, genç, dinamik ve yeniliklere açık kadrosu ile her zaman kendisini yenileyen şirketimiz, insanı ve çevreyi koruyarak dünya insanının yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmayı amaç edindiği bu yolda çalışma hayatına devam etmektedir.

Haberler

CYROGEL
Gimsa A.Ş.  Soğutmada Türkiye'de bir ilk olan Buzda Enerji Depolamayı  tercih etti. Eryaman'da kurulacak olan yeni marketinde kullanılacak olan BED'in çalışmaları başladı.
VECAMCO
Klima ve havalandırma sistemleri için estetik ve sağlamlığı esas alan ürünler.

Döviz

Ulaşım